İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphanesi KOHA Kütüphane Katalog Tarama Sistemine hoşgeldiniz... / Welcome to Istanbul Gelisim University Library KOHA Library Catalog Search System...
Narman, Aysan Ethem.

Android studio ile programlama / Aysan Ethem Narman. - 14. bs. - İstanbul : Kodlab Yayın Dağıtım, 2017. - viii, 494 s. ; 24 cm. - KODLAB ; 92. .

Oku, izle, dinle, öğren!

9786055201074


Android (Elektronik kaynak)
Android (Electronic resource)


Uygulamalı yazılım--Gelişme.
Application software--Development.
Mobil hesaplama.
Mobile computing.
Akıllı telefonlar.
Smartphones.

QA 76.76 .A65 / N37 2017

Powered by Koha